In december 2010 zal de nieuwe Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels verschijnen. U kunt nu al uw exemplaar van dit bijzondere boek reserveren. Dat levert bovendien een korting op van vijf euro. Bij voorintekening kost dit nieuwe, rijk geïllustreerde standaardwerk een bedrag van slechts € 19,50, exclusief de verzendkosten. Na verschijnen zal de prijs € 24,50 bedragen. U kunt zich ook de verzendkosten à € 4,50 besparen als u op 11 december 2010 naar de Noord-Hollandse Natuurdag in de Aristo-zalen bij het NS-station Sloterdijk gaat of als u het boek afhaalt bij Henk Boersbroek, Kraanvogellaan 25, 2106 DD Heemstede, 023-5366601. henk.boersbroek@kpnplanet.nl. Als u wilt voorintekenen, doe dan twee dingen: 1. Stuur een bericht naar broedvogelatlasnh@hotmail.com. Vermeld duidelijk uw naam en adres. Geef aan of u het boek ophaalt op de Noord-Hollandse Natuurdag of de Vogelwerkgroep of dat u het thuisgestuurd wilt hebben. Zie voor meer afhaaladressen www.vogelwerkgroepennh.nl 2. Maak vervolgens € 19,50 over op rekeningnummer 678363501 van Stichting Uitgeverij SVN. Als u het boek thuisgestuurd wilt hebben, maakt u € 24,- over.