”Phaenologie” is een afkorting van het woord ”Phaenomenologie”, wat betekent: de leer van de phaenomenen (verschijnselen). De grondlegger van het fenologisch onderzoek was de Zweedse onderzoeker Linnaeus. In 1750 begon hij op verschillende plekken in Zweden bij te houden wanneer planten in bloei kwamen en noteerde ook de klimatologische omstandigheden. Door de huidige en verwachte klimaatsveranderingen is fenologie nu weer een actueel onderwerp. De wereldgemiddelde temperatuur is in de 20e eeuw met 0,7°C gestegen. De verwachting is dat in de 21e eeuw de temperatuur zal stijgen met zo’n 1,4 tot 5,8°C. Ook zal de zeespiegel stijgen, met naar verwachting tussen de 9 en 88 centimeter. De stijgingen zullen zeker effecten hebben op fenologie en hiermee op hele ecosystemen. Nu al is merkbaar dat het groeiseizoen langer wordt en veel planten eerder bloeien. In de toekomst moet meer duidelijkheid verkregen worden over de veranderingen en de consequenties daarvan voor ecosystemen.