Op Koninginnedag vertrekken we met vijf mensen richting Terschelling. Tijdens de busrit over de Afsluitdijk zien we in het IJsselmeer alleen Kuifeenden, Wilde eenden en een enkele Tafeleend. De zonnige, maar winderige overtocht van Harlingen naar Terschelling levert meer op. Het aflopende tg heeft er voor gezorgd dat veel zandplaten droog gevallen zijn. Op deze platen staan veel Eidereenden , Scholeksters en Rosse grutto’s. Ook zien we in de verte 8 Zeehonden die in de warme zon liggen te bakken. Langszij vliegen Kok-, Zilver- en Stormmeeuwen. Ook komen er vrij veel Sterns langs: voornamelijk Visdiefjes met hun rode snavel met zwarte punt, maar ook een enkele Grote stern, te herkennen aan zijn formaat en zwarte snavel met gele punt.