VWG-leden en aanverwante zielen namen de najaarstrek al meer dan dertig seizoenen waar vanaf de boulevard bij Bloemendaal aan Zee, toen de veldwerkcommissie in 1985 besloot een aantal veranderingen door te voeren. Naast een gestandaardiseerde werkwijze en een nieuwe najaarstrekpost (Parnassia) betekende dit het begin van twee jaar voorjaarstrektellen bij ’t Wed. In het onderstaande artikel worden enkele resultaten van de tellingen bij ’t Wed besproken. Voor een uitgebreidere verslaglegging zij verwezen naar het binnenkort te verschijnen rapport ’Ongestuwde voorjaarstrek over ’t Wed 1986/87’.