Zoals bekend wordt sinds 1986 zeetrek geteld vanaf de Reddingsbrigade in Bloemendaal aan Zee. Dat het voorjaar de leukste tijd is om zeetrek te tellen is alleen bekend bij doorgewinterde zeetrektellers. Om hier verandering in te brengen wordt in dit stukje een anekdotisch beeld geschetst van de voorjaarstrek sinds 1995. De trek t/m 1994 is uitgebreid behandeld in de avifauna, zij het dat er een paar fouten in de grafiekjes zijn geslopen.