Mag landtrektellen in het najaar de leukste vorm van vogelen zijn, in het voorjaar mag zeetrektellen zeker aanspraak op deze kwalificatie maken. Daarom is ook in 1991 weer regelmatig over zee gekeken om trek te registreren. In het vervolg wordt een impressie gegeven van de tellingen. Naast een schets van de belangrijkste verplaatsingen wordt een aantal soorten uitvoeriger besproken.