Het onderstaand verslag tracht u een beeld te geven van de voorjaarstrek langs de zuidpier te IJmuiden. De gebruikte gegevens (tijdvak 1 januari – 30 juni) betreffen alleen eigen waarnemingen van de afgelopen drie jaren. Uitgebreide informatie over de zeetrek langs de gehele kust vindt u in de verslagen van ”De club van Zeetrekwaarnemers”. Het onderstaand verslag heeft dan ook tot doel iedereeen binnen onze Vogelwerkgroep enthousiast te maken voor dit fascinerende gebeuren. Directe aanleiding tot het maken van dit verslag is het feit dat vele leden er onbekend mee blijken te zijn hoe boeiend de voorjaarstrek kan zijn: dit kwam op de afgelopen voorjaarsvergadering naar voren.