Ieder voorjaar wordt de Gruiterspolder bij Spaarndam door vele vogelaars in de gaten gehouden. Naast diverse steltlopers en eenden kunnen daar dan namelijk ook regelmatig fouragerende Rouwkwikstaarten Motacilla alba yarrellii gezien worden tussen de Graspiepers Anthus pratensis en Witte Kwikstaarten M.a. alba. Elders in de regio zijn waarnemingen schaars en hebben vrijwel uitsluitend betrekking op pleisterende vogels. Het is bij overvliegende vogels dan ook geen eenvoudige klus om deze ondersoort te herkennen. Een Rouwkwikstaart zal van boven met goed licht gezien moeten worden wil hij herkend worden. Op telpost ”Parnassia” in de Kennemerduinen zullen vele Rouwkwikstaarten derhalve uitgemaakt worden voor Witte Kwikstaart. Op de vinkenbaan C. van Lennep werden in het voorjaar regelmatig fouragerende Rouwkwikstaarten gezien en in zeer klein aantal gevangen. Vanaf 1990 wordt een nieuwe vangmethode gebruikt, resulterend in een hoger aantal vangsten van Witte en Rouwkwikstaarten. In dit artikel worden de vangsten in het voorjaar van 1990 en 1991 besproken. Om deze resultaten in een bredere context te kunnen plaatsen wordt het voorkomen in Europa, Nederland en Zuid-Kennemerland besproken.