On een inzicht te krijgen in het voorkomen van ruiters in de regio wordt een ieder verzocht waarnemingen van ruiters vanaf 1980 tot heden, voorzover deze nog niet in het waarnemingenarchief opgenomen zijn, door te geven aan ondergetekende of Pim de Nobel. Hiervoor kan men de waarnemingskaartjes van de Vogelwerkgroep gebruiken, opdat de waarnemingen alsnog in het waarnemingenarchief opgenomen kunnen worden. Naast waarnemingen van soorten, die sowieso in het archief opgenomen worden (Witgatje, Bosruiter, Zwarte Ruiter, Groenpootruiter en zeldzamere soorten) zijn ook waarnemingen van de Oeverloper welkom. Voorts zijn waarnemingen van Tureluurs buiten het broedseizoen welkom. De binnengekomen waarnemingen zullen verwerkt worden in een artikel, dat in de Fitis gepubliceerd zal worden.