Daar het bijna alle weekeinden ongunstig trekweer was door mist of storm is het voor veel vogelwaarnemers een teleurstellend trekseizoen geweest. Aan de waarnemingspost aan de kust bij Bloemendaal aan Zee hebben we geen enkele herfst meegemaakt met zo weinig vogels. Dit zal zijn oorzaak hebben in het samenvallen van verschillende factoren, primair: De weersomstandigheden. Eind september was het mooi herfstweer, dat begin oktober onderbroken werd door enkele dagen met harde wind. Daarna weer een periode met mooi weer, naar met veel mist in de nacht en de ochtenduren. Na 18 oktober kregen we voortdurend het stormachtige weer van de depressies van de westcirculatie, die even onderbroken werden door zwakke ruggen van hoge druk. De temperaturen bleven hoog. Vanzelfsprekend werkt dit weertype remmend op de trek.