Rondom Hoofddorp lagen tientallen jaren allerlei hopen zand vanwege alle bouwwerkzaamheden. In die hopen nestelden regelmatig Oeverzwaluwen. Een keer ging het fout en vernielde een aannemer een kolonie vlakbij de Toolenburgerplas. IVN-ers constateerden dat en zijn toen in gesprek geraakt met de aannemer met als doel te komen tot een kunstmatige oeverzwaluwwand op een eiland in de recreatieplas. Sinds 2003 is die wand er en in 2008 waren maar liefst 66 broedgangen bezet. De gangen moeten wel elk jaar gevuld worden met zand, want Oeverzwaluwen maken geen gebruik van de nesten van vorig jaar. Op de eerste lentedag van dit jaar had een groepje van elf vrijwilligers het met het weer niet beter kunnen treffen. De zon staat te stralen op oevereiland. Voor de overtocht werd een bootje gebruikt. Het gebruik van waadpakken kon zo achterwege blijven. Beurtelings is iemand schipper om personen, materialen en zand naar het eiland te brengen. Eenmaal op het eiland wordt een start gemaakt met het reinigen van de nestgangen. De zwaluwen blijken hun nesten tot wel 1,5 meter diep te hebben ingegraven. De armen gingen tot aan de oksels in de nestgangen om het oude nestmateriaal eruit te halen. Grondboren en schepjes werden hierbij als gereedschap gebruikt. Tot onze verrassing werd uit een van de nestgangen nog een intact, verlaten nest gehaald, waarin nog vier eitjes lagen.