Willem Bottenberg, onze penningmeester, heeft aangegeven zijn tijd meer nodig te hebben voor de vereniging ROVER en het bestuur gevraagd uit te zien naar een opvolger. Het bestuur vindt het jammer dat Willem dit besluit moest nemen, maar gunt ROVER een goed bestuurslid. Het bestuur van de Vogelwerkgroep zoekt dus een nieuwe Penningmeester.