Dit is een verslag van waarnemingen in en rond een plas, gelegen in de Haarlemmermeer, tussen de Spieringweg en de IJweg, ten noorden van de Kruisweg. Zoals ik al vermeldde bestaat het gebied uit een plas, waar het zand met buizen uitgezogen is. Dit proces gaat nog steeds door. De plas is grotendeels gevuld met grondwater en volgens monsters is het zeer schoon. De gemiddelde diepte is ongeveer 10 meter, maar op sommige plaatsen is het wel 32 meter diep. Er is zeer weinig begroeiing, en de oevers zijn dan ook kaal. Ik heb het terrein niet geiinventariseerd, daar ik al met een ander inventarisatieprojekt bezig was. Toch ben ik nog in staat geweest om enige interessante dingen te weten te komen, die van belang zouden kunnen zijn voor de Avifauna van West-Nederland.