Heeft u een hekel aan wachten op de trein? Ik niet! Als het maar op station Hillegom is. Sinds de opening van dit station in mei 2000 heb ik deze plek leren waarderen als een prachtige observatiepost voor vogels, waar een weldadige, landelijke rust heerst, zolang er geen treinen voorbij rijden. Je hebt hier vrij uitzicht over de bollenvelden. Links in de verte ligt De Zilk, met z’n karakteristieke kerktoren, en vrijwel de hele westelijke horizon wordt ingenomen door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het is vandaag 11 mei. Ik zit dit stukje te schrijven in afwachting van een extra trein, want die van 8.20 uur is uitgevallen. Boven de bollenvelden klinkt de Veldleeuwerik, een vrolijk geluid dat het wachten draaglijk maakt. Soms ’klok’ ik wel eens om te kijken hoe lang zo’n leeuwerik in de lucht blijft. Ruim vier minuten is het record, wat mijn eigen metingen betreft, maar het schijnt nog langer te kunnen.