We voeren actie of steunen die, tegen allerlei ingrijpende bouw- of andere plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, verkaveling. Alleen of met andere gelijkgerichte organisaties. Denk aan acties voor behoud van de Hekslootpolder, het Provinciaal Ziekenhuisterrein en het Kennemermeer. We houden ons bezig met de ondersteuning en uitvoering van kleinschalige, soms meer individuele projecten, zoals beschermende maatregelen voor Kerkuil, Huis- en Oeverzwaluw, IJsvogel, Ooievaar, Visdief, Kluut en andere soorten.