In de ledenvergadering van september 1996 is uitgebreid van gedachte gewisseld over de rol van de Vogelwerkgroep en haar individuele leden als overtredingen van de Flora- en Faunawet worden gesignaleerd. Deze discussie werd gehouden naar aanleiding van een artikel in Fitis 32(2): 66-69 van dat jaar. Het verslag van deze vergadering en de afspraken die toen gemaakt zijn, kunt u lezen in Fitis 32(4). Tijdens deze vergadering is besproken waar u (vermeende) overtredingen van de Flora- en Faunawet kunt melden.