In Februari 1978 hebben we een bezwaarschrift gemaakt tegen bestemmigsplan ”van Koeduin tot Houtvaart” in Bloemendaal. Hierin maken wij bezwaar tegen de bouw van twee bungalows in een waardevol gebied je. Omdat in 1976 al een bouwvergunning is afgegeven is de bouw niet meer tegen te houden. In April: Bezwaarschrift tegen de aanleg a/d Elswoutlaan: De vergunning voor deze aanleg is door Gedeputeerde Staten (G.S.) afgewezen. Bezwaarschrift best. plan Duin & Daall”: In dit best. plan krijgen de eigenaren van grote ”buitens” gelegenheid om woningen te vergroten of te vervangen door meerdere woningen en uitbreiding van aanleg van zwembaden enz. Dit zal ten koste gaan van veel bomen en vaak oudere bomen. Hiertegen zijn we in beroep gegaan. De procedure is nog niet afgerond: 23 Maart a.s. is er een hoorzitting bij G.S.