Voordat er op deze vraag ingegaan wordt eerste een korte omschrijving wat een haikoe is. Een haikoe is een Japanse dichtvorm, bestaande uit 17 lettergrepen, verdeeld in een regel met 5, een regel met 7 en weer een regel met 5 lettergrepen. Van oorsprong is de haikoe natuurpoëzie, waarin de schrijver tracht een beeld te vangen dat bij de lezer een gemeenschappelijke emotie of een herkenning oproept. In de Fitis zult u regelmatig haikoe’s tegen komen.