De Minister van Landbouw en Visserij heeft onlangs een lijst opgesteld van 49 vogelsoorten die in ons land met uitroeiing worden bedreigd of speciaal gevaar lopen. Met deze lijst geeft ons land gevolg aan een der bepalingen van de EG-Vogelrichtlijn (1979), die zegt dat de nationale regeringen van de Europese lidstaten een ’Rode lijst’ van bedreigde soorten moeten opstellen. Veel andere landen hadden dit al eerder gedaan. Ongeveer tegelijkertijd heeft de Nederlandse Vereniging tot Behoud van Vogels het boek ’Bedreigde en karakteristieke vogels in Nederland’ uitgegeven.