Onderwerpen waarover in het bestuur wordt gedacht en gesproken zijn van groot belang voor de koers die onze vereniging zal varen. Het is ook goed dat u als lid in een vroegtijdig stadium kennis kunt nemen van wat er in de vereniging omgaat. Kennis geeft u namelijk de mogelijkheid mee te denken of aan te geven dat u andere gedachten heeft omtrent het reilen en zeilen van de vereniging. U kunt uw gedachten meer gemotiveerd op de ledenvergadering naar voren brengen. Daarnaast geeft kennis u de mogelijkheid om al in een vroeg stadium te helpen activiteiten op te zetten of te continuëren. Het is namelijk onmogelijk dat alle verenigingsactiviteiten worden opgezet en begeleid, qua mankracht, door leden van het bestuur. Het is ook aan u om binnen de vereniging, als u dat nodig acht, activiteiten te organiseren en natuurlijk is het dan zinvol als u daarover contact opneemt met het bestuur. Het bestuur zal u altijd ondersteunen, als uw plannen in het belang zijn van de vereniging.