Binnenkort zal de Vogelwerkgroep Haarlem een discussie-avond voor alle leden organiseren om te komen tot een standpuntbepaling over de aanwezigheid van exoten in Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Exoten zijn organismen (in ons geval vogels) die door de mens met opzet of per ongeluk zijn geïntroduceerd buiten hun oorspronkelijke, natuurlijke verspreidingsgebied. Onder de titel ”Geen vreemde vogels in de bijt”, verscheen in nr. 5/1981 van het blad ”Vogels” van Vogelbescherming een artikel over het standpunt van de Nederlandse Sectie van de Internationale Vogelbeschermingsraad m.b.t. exoten in ons land. Ook in de vogelwereld zelf is discussie gaande over de aanwezigheid van exoten. De Nederlandse Vereniging van Vogels, u leest het goed, besteedde er onlangs een speciale vergadering aan. Deze vergadering geven wij hieronder graag volledig weer.