Midden januari 2000 telden we voor de 34e keer onze watervogels en waar ik in Fitis 35(4) nog eigenwijs vermeldde dat de vorige telling de laatste midwintertelling van deze eeuw was ben ik nu, gezien de discussie op internet, wat voorzichtiger en noem het liever de laatste/eerste telling van deze eeuw, dan zit ik altijd goed. SOVON is de instantie die landelijk de coördinatie en verslaggeving van deze telling verzorgt en internationaal wordt alles weer door Wetlands International gecoördineerd. Omdat ik wel eens wilde weten hoe internationaal zo’n telling is deed ik navraag bij SOVON. Groot was mijn verbazing toen ik een lijst kreeg toegestuurd met alle deelnemende landen. In Europa tot aan de Oeral en het merendeel van de landen in Noord-Afrika en Zuidwest-Azië doen tellers mee. We zijn dus echt niet de enigen die op die dag lopen te tellen! De resultaten van onze telling staan verderop in dit artikel vermeld. De verschillende aspecten worden per groep kort van commentaar voorzien.