Het valt niet mee om hartje zomer een verhaal op papier te zetten dat zich hartje winter heeft afgespeeld, maar omdat mijn voorgaande verslag van de midwintertelling in Fitis nr. 4 helaas als mosterd na de maaltijd kwam neem ik geen enkel risico meer, vandaar deze vroege publicatie. Hoewel de SOVON-coördinator in zijn vooraankondiging de 35e midwintertelling op 13 januari 2000 wilde doen plaatsvinden hebben we er toch maar 2001 van gemaakt; leek me ook iets makkelijker uit te voeren. Tellers die denken dat wij in Nederland de enige fanatiekelingen zijn op dit gebied verwijs ik naar Fitis nr. 4 van 2000 waarin ik meldde dat op diezelfde datum zowat heel Europa, Noord-Afrika en Zuidwest-Azië aan het tellen zijn. De resultaten van onze telling staan verderop in dit artikel vermeld. De verschillende aspecten ervan zal ik per groep van een kort commentaar voorzien.