Een rampjaar was het deze keer voor de Midwintertelling 2004, de 38e alweer. Niet alleen vanwege het beroerde weer op de echte teldag, maar ook omdat er dit jaar door onvoorziene omstandigheden een aantal belangrijke plots niet geteld is.