In onze regio is de afgelopen winter weer de jaarlijkse watervogel- en roofvogeltelling gehouden. Ruim 30 tellers zorgden met ruim 25 gebieden voor een praktisch gebiedsdekkende telling. Omdat wij buiten onze regio ook een deel van de Haarlemmermeer/ Ringvaart hebben geteld, omvatten de hier gepresenteerde cijfers de gehele Haarlemmermeer met de Ringvaart. Dit is overigens de vorige jaren ook zo gebeurd, met uitzondering van het stuk van de Ringvaart tussen Aalsmeer en Lijnden. Dit stuk werd dit jaar door ons voor het eerst geteld. Omdat de aantallen in dit stuk aanzienlijk zijn is voor de vergelijkbaarheid met 1986 een aparte kolom in de tabel Watervogels toegevoegd.