Dit verslag geeft de telresultaten van en een korte beschouwing over deze jaarlijks uitgevoerde telling. De telling wordt steeds gehouden in het kader van een internationale watervogeltelling. Daar het maar een momentopname betreft, geeft het een onvolledig beeld van de in onze regio in januari voorkomende aantallen watervogels. Daarom wordt ook het gemiddelde over de afgelopen 3 jaar (1987 t/m 1989) gegeven. In het gemiddelde is 1989 zelf dus ook betrokken. Daarnaast zijn nog enkele grafieken over de afgelopen vijf jaar opgenomen. Over het algemeen blijkt, dat 1989 laag scoort.