De 26 waterschappen in ons land hebben een belangrijke rol bij de inrichting van de schaarse ruimte en bij het beheer van de waterstand. Voorts zijn de schappen verantwoordelijk voor de voorwaarden waaronder we ons water kunnen gebruiken er ervan kunnen genieten. Waterbeheer heeft dan ook een nauwe relatie met natuurbeheer. Denk bijvoorbeeld aan een gezonde visstand, aan natuurvriendelijke oevers, aan zwemwater en tal van andere plaatsen waar water en natuur synoniem zijn. De Fitis is niet bij uitstek de plaats waar we ons met politiek inlaten. In tegendeel. We bemoeien ons graag met natuurbeheer – en dat alles in het kader van het welzijn van vogels – maar veel verder gaan we niet. Politieke keuzes moet eenieder maar voor zichzelf maken.