Op zaterdag 30 oktober 2010 werd door Walter Büsse een Waterspreeuw gezien aan het Barnaartkanaal bij het Renbaanveld in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD). Norman Graafsma maakte deze waarneming via de VZK-mailgroep bekend op maandag 1 november 2010 en de volgende dag gingen de eerste enthousiaste vogelaars op zoek naar de Waterspreeuw. En zowaar bleek deze nog op zijn plekje te zitten bij een kleine stroomversnelling in het kanaal vlak langs de weg. De vogel was ook verre van schuw. Dit was een welkome verrassing, vooral voor de jonge garde vogelaars, omdat de laatste waarnemingen van Waterspreeuwen in onze regio al weer dateren uit 2002. Sinds 1981 was de Waterspreeuw een regelmatige gast in de winter in de AWD (zie Vogels in het Landschap, Geelhoed et al.) en vertoefde vaak bij de stroomversnellingen en langs de betonnen kanaaltjes. De hoop bloeide op dat we dit jaar ook weer eens een overwinterend exemplaar in onze regio mochten herbergen.