In januari 1998 hadden we inmiddels alweer de 32ste midwinter- en strandtelling in Nederland. Dit jaar ging het niet alleen om het gebruikelijke spul, zoals eenden, ganzen, zwanen, reigers, steltlopers, meeuwen en wat er zich nog meer op en om het water bevindt, maar bij de strandtelling werd ook gevraagd alle overige vogelsoorten mee te tellen. Helaas is dat laatste door een communicatiestoring niet tijdig doorgekomen, zodat die gegevens bij onze telling nog ontbreken. Voor 1999 heb ik beterschap beloofd. De landelijke coördinatie en verslaggeving van beide tellingen wordt door SOVON uitgevoerd en internationaal wordt een en ander gecoördineerd door Wetlands International, waaruit maar weer eens blijkt hoe belangrijk deze tellingen zijn. Zoals bij onze VWG gebruikelijk zijn ook nu weer de roofvogels geteld en apart vermeld.