Midden januari 1999 hadden we de 33e en laatste midwintertelling van deze eeuw. Zoals elk jaar was ook het strand er weer bij betrokken. Dat het hier gaat om het tellen van al het spul dat zich op en om het water bevindt, zal iedereen duidelijk zijn. Daarbij konden de franjes van vorig jaar als ’overige vogels op het strand’ en de verschillende gradaties bij de meeuwen dit jaar (gelukkig) achterwege blijven, maar er werd wel gevraagd een veertiental extra soorten niet-watervogels te tellen. Omdat zich daaronder acht roofvogels bevonden, die wij toch altijd al tellen, viel het extra werk nogal mee. SOVON is de instantie die landelijk de coördinatie en verslaggeving van deze telling verzorgt en internationaal wordt alles weer door Wetlands International gecoördineerd. De resultaten van onze telling staan verderop in dit artikel vermeld. De verschillende aspecten ervan zal ik per groep van een kort commentaar voorzien.