Als opwarmertje voor de volgende water- en roofvogeltelling volgt hieronder het verslag van de telling van 1992. Eerst worden de telomstandigheden beschreven zoals teldata, gebieden, tellers en het weer. De resultaten van de telling van watervogels worden in tabelvorm weergegeven, met een toelichting op een beperkt aantal interessante zaken. Als u de tabel zelf ook goed bekijkt vindt u wellicht nog meer in het oog springende aantallen. Ook worden vergelijkingen getrokken met andere jaren en met landelijke resultaten. De gegevens van de roofvogels, die we natuurlijk weer hebben meegenomen, volgen daarna. Ook daarbij zit een aantal opvallende resultaten.