De midwintertelling van watervogels rond half januari is al jarenlang een internationale happening. Onder auspiciën van het International Waterfowl and Wetlands Research Bureau vindt deze telling plaats in tientallen landen. Van IJsland tot Egypte en van Finland tot Senegal. Het doel is het verkrijgen van inzicht in aantallen, verspreiding en aantalsverloop. In Nederland is de organisatie nu in handen van SOVON. Een verandering die dit jaar is ingevoerd is het niet alleen tellen van watervogels, maar ook van meeuwen en steltlopers. Verder zijn er monitorgebieden ingesteld. Dit zijn de gebieden die bij voorkeur elk jaar geteld moeten worden.