In januari 1994 werd voor de 28e maal in Nederland een midwintertelling van watervogels gehouden. Dit was de tweede maal dat de coördinatie en verslaglegging door SOVON is uitgevoerd. Inmiddels is het landelijke verslag van januari 1993 verschenen (Van Roomen et al., 1994). Als het goed is hebben alle tellers rechtstreeks een kopie ontvangen. Zo niet, laat dit even weten. In onderstaand artikel worden de resultaten van onze telling van januari jongstleden weergegeven. Wij hebben naast de watervogels ook weer de roofvogels geteld.