In januari 1995 werd voor de 29e maal in Nederland een midwintertelling van watervogels gehouden. Watervogels omvatten sinds 1993 niet alleen eenden, ganzen, zwanen en dergelijke, maar ook ’waterkant’ vogels, als reigers, steltlopers en meeuwen. De coördinatie van de tellingen was weer in handen van SOVON. In onderstaand artikel worden de resultaten van ons aandeel in deze telling weergegeven. Wij hebben naast de watervogels ook weer de roofvogels geteld.