In januari 1996 werd alweer voor de 30ste maal in Nederland een midwintertelling van watervogels gehouden. Deze telling omvat sinds 1993 niet alleen eenden, ganzen, zwanen en dergelijke, maar ook reigers, steltlopers en meeuwen. Zoals gebruikelijk pakken we de roofvogels mee in deze telling. De landelijke coördinatie en verslaglegging wordt door SOVON uitgevoerd. In dit artikel worden de resultaten van ons aandeel in deze telling weergegeven.