In januari 1997 werd voor de 31ste maal in Nederland een midwintertelling van watervogels gehouden. De eerste was dus in 1967! Deze telling omvat naast de voor de hand liggende ’zwem’-watervogels, zoals eenden, ganzen en zwanen, sinds 1993 ook reigers, steltlopers en meeuwen. Naast een totaal over alle soorten wordt daarom ook een totaal van alleen de zwemwatervogels gegeven. Daarmee zijn vergelijkingen met vroegere jaren beter mogelijk. Lang geleden werden de roofvogels ook landelijk geteld. Wij houden nog steeds vol ze regionaal mee te nemen. Het is een geringe extra inspanning. De landelijke coördinatie en verslaglegging van de watervogels wordt door SOVON uitgevoerd. Internationaal wordt de telling gecoördineerd door Wetlands International.