In november 2004 hebben 9 mensen deelgenomen aan een nieuwe cursus Watervogels “Van zien naar tellen”. Deze cursus is ontwikkeld door SOVON; de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland organiseerde deze cursus voor de eerste keer als ’pilot’. De deelnemers maakten tijdens deze korte cursus kennis met diverse telprojecten, zoals PTT-tellingen, ganzen- en zwanentellingen en de integrale watervogeltellingen, en zij leerden waar deze gegevens lokaal en landelijk voor gebruikt kunnen worden. Natuurlijk leerden zij ook hoe je grote groepen vogels in het veld op aantal kan schatten zonder er al teveel naast te zitten. Dit bleek best lastig te zijn, vooral bij groepen opvliegende vogels, maar juist door onder leiding van ervaren tellers steeds opnieuw groepen vogels ’onder handen te nemen’ leerden de deelnemers dit al doende steeds beter. Alle deelnemers zijn dan ook geslaagd, en ze deden na afloop van de cursus meteen aan één of meer telprojecten in de regio mee. Eind januari 2005 hielden we een ’terugkomavond’ en vertelden alle deelnemers over hun eerste ’echte’ telervaringen. Ze waren allemaal reuze enthousiast, en ook duidelijk zelfverzekerder over eigen kunnen dan eerst. Iedereen wil dóórgaan met zijn of haar tellingen! De cursus mag dan ook geslaagd worden genoemd: 9 actieve tellers erbij die het leuk vinden om aan vogelmonitoring te doen.