Evenals de vorige jaren heeft onze vogelwerkgroep weer meegedaan aan de internationale watervogeltelling die gehouden werd op 10-25 januari en 8-15 maart 1981. Ook bij deze telling (net zoals bij de stootvogeltelling) heb ik het gebied ingedeeld in twee stukken, namelijk de polder en het duin. Getelde gebieden in het duin waren: AW-Duinen, Kennemerduinen, Duin en Kruidberg, Heerenduin en het Middenheerenduin. Het Kraansvlak werd geteld tijdens de telling van 8-15 maart.