Gedurende de periode 8/23 januari 1983 (bij voorkeur op het weekend van 15/16) werd er weer in internationaal verband watervogels geteld. In die periode trokken onze leden er op uit om ons rayon weer eens op z’n kop te zetten.