Zelde hebben we, tijdens de periode dat we in ons rayon moesten tellen, zulk slecht weer gehad. Toch zijn vele leden in de periode 7-22 januari het veld ingetrokken om watervogels te gaan tellen, bij voorkeur op het weekend van 14-15, omdat in deze periode in internationaal verband werd geteld. Tijdens deze telling werden ook stootvogels genoteerd, i.v.m. de landelijke stootvogeltelling, waarover later nog een verslag van komt.