Met het winterseizoen weer voor de deur is het een goed moment om even terug te kijken naar de afgelopen winter. Ongeveer halverwege januari hebben we weer meegedaan aan de landelijke tellingen van waterwild en roofvogels. In onderstaand verslag worden de resultaten daarvan weergegeven en vergeleken met voorgaande jaren.