In de Donaudelta en langs de oevers van deze rivier werd in de winter 1969/1970 een waterwildtelling met behulp van vliegtuigen gehouden. In maart 1970 werden de resultaten van dit onderzoek gemeld: totaal ±737.000 watervogels waaronder: 2.600 wilde zwanen, 2.800 knobbelzwanen, meer dan 300.000 tafeleenden, meer dan 100.000 wilde eenden, meer dan 180.000 kuifeenden en meer dan 50.000 niet nader genoemde duikeenden.