Al. vele jaren doet onze VWG mee aan de internationale watervogeltelling. Eveneens jarenlang proberen wij tegelijkertijd een indruk te krijgen van de roofvogelaantallen. Hiervoor wordt niet speciaal het ”roofvogelbiotoop” opgezocht. Je zou kunnen zeggen dat het meer de roofvogels van de ”waterkant” zijn. In deze telling waren de totalen relatief laag, maar daar waren interessante uitzonderingen op. Wat bijvoorbeeld te zeggen van het Waterhoen?!