Evenals in 2004 (Stuart et al., 2004) hebben er ook in 2005 Lepelaars gebroed in het moerasbos aan de Binnenliede. Vier broedende paartjes konden met zekerheid worden vastgesteld, één paar meer dan in het jaar daarvoor. Vanaf 13 maart 2005 heb ik tenminste eenmaal per week het moerasbos van de buitenkant bekeken. Alleen op 13 maart is het moerasbos daadwerkelijk betreden om het aantal bezette en niet bezette nesten van Blauwe Reigers, Eksters en roofvogels te karteren. Samen met Harry Vendel telde ik die dag zestien door Blauwe Reigers bezette nesten en vier nog niet bezette reigernesten. Daarnaast telden we elf nesten die in voorgaande jaren door Ekster, Zwarte Kraai, Buizerd of Sperwer gebruikt waren. In tegenstelling tot reigernesten zijn deze niet geschikt voor Lepelaars, omdat zij niet in staat zijn om er zelf grotere nesten van te bouwen. De broedende Blauwe Reigers leken laat dit jaar. Er waren nog geen kleine jongen en er werd nog veel gebaltst. Vermoedelijk heeft de felle kou met veel sneeuwval van 27 februari tot 6 maart de conditie van de Blauwe Reigers aangetast en het broeden verlaat. Ook is het mogelijk dat zij voor een deel opnieuw begonnen zijn met broeden. Concrete gegevens zijn hier over echter niet verzameld, ook omdat er geen gedetailleerde gegevens van voorgaande jaren beschikbaar waren.