Er ligt weer een ’gewoon’ nummer van de Fitis voor u. De periode waarin we aandacht schonken aan het 40-jarig bestaan van onze Werkgroep is voorbij. Maar voor we verder gaan wil ik nog even stilstaan bij de evenementen die plaats vonden. Allereerst was daar het met zoveel zorg samengestelde Jubileumnummer van ons verenigingsorgaan. Het gaf, in fraaie uitvoering en opmaak, een boeiend overzicht van de historie. Bij het lezen van de voortreffelijke bijdragen wordt het je duidelijk dat onze toekomstplannen kunnen wortelen in een langdurige ervaring met waarneming en onderzoek van vogels en dat we natuurbescherming en educatie beslist niet mogen vergeten.