Op zaterdag 13 en zondag 14 maart 2010 vertrekt ms. Friesland (voormalige veerboot naar Terschelling) vanuit Enkhuizen voor een vogeltocht langs de IJsselmeerkust met als hoogtepunt het ronden van vogeleiland De Kreupel. FOGOL en de KNNV, vereniging voor veldbiologie, organiseren samen deze tochten in nauwe samenwerking met SBB (Staatsbosbeheer) en RWS (Rijkswaterstaat). Zo kunnen de vele belangstellenden kennis maken met de natuurrijkdom van het IJsselmeer. Er zijn daarom ook voldoende vogelkenners aan boord om de vogels te benoemen en voor elke deelnemer is een excursiemap met veel informatie. De route is zo gekozen dat de grootste aalscholverkolonies van ons land goed bekeken kunnen worden, onder andere die van het nieuwe natuureiland de Kreupel. Bovendien zijn in deze tijd van het jaar de aalscholvers in broedkleed voor 80 % in de kolonies aanwezig en is de moerasvegetatie nog kaal. Daardoor is er mogelijk ook zicht op de lepelaarkolonie van de Vooroever met al enkele jaren zo’n veertig nesten.