Ongetwijfeld zult u bekend zijn met de leuze ”Wees wijs met de Waddenzee” van de Nederlandse Vereniging tot behoud van de Waddenzee. Deze landelijke vereniging streeft biezonder aktief naar het volledig behoud van de Waddenzee in zijn huidige vorm. Wij allen weten van hoe groot belang de Waddenzee is voor de Europese vogelstand en voor veel méér dan de vogelstand! Wij allen ook weten de gevaren van inpoldering en vervuiling die het Wad bedreigen. Door lid te worden van genoemde vereniging beschermt u de Waddenzee met zijn vogelscharen en ontvangt u tevens het tweemaandelijkse tijdschrift ”het Waddenbulletin” waarin letterlijk alles te vinden is over het Wad, de kusten en de eilanden van de Waddenzee. Lid wordt u door een storting van ten minste ƒ 7.50 per jaar op girono. 1726195 t.n.v. de penningmeester van de Landelijke Vereni ging tot behoud van de Waddenzee te Schiedam.