Omdat in 1967 het grote aantal Wulpen opviel en de algemene indruk was, dat deze vogel de laatste jaren vooruit gaat besloten we in 1968 een telling te houden. Daar er echter ook nog in 1967 stukken duin gemaaid werden voor de weide-vogels en dit in het vroege voorjaar van 1968 herhaald werd, (door een gelukkige omstandigheid werd zelfs het grootste deel van het 1e en enige delen van het 3e infiltratie gebied gemaaid) besloten we ook de weide-vogels te inventariseren, omdat we ook hiervan een vooruitgang verwachtten.