In dit artikel gaan we in op de activiteiten van de vrijwilligers weidevogelbescherming Spaarndam/Haarlemmerliede in het voorjaar van 2010 en wat dat opgeleverd heeft voor de weidevogels, die in onze regio tegenwoordig wel wat hulp en steun kunnen gebruiken. Begin maart hebben we de toevoerput van het molentje bij de Spaarnwouderplas uitgebaggerd zodat het molentje optimaal kon werken en vervolgens het molentje aangezet en de afvoeren op perceel 83 – een weiland naast de Spaarnwouderplas – dichtgezet. Hierdoor ontstond hier een plasdras gebied. Gert-Jan van Tunen heeft met een extra pomp nog geholpen om een en ander wat te versnellen. Dit natte weiland heeft veel vogels aangetrokken, die dan ook hopelijk blijven om te broeden. Op 20 april — toen het broeden ongeveer begon – hebben we het molentje weer uitgezet en de afvoeren weer open gedaan, zodat het land weer droger werd.