Het afgelopen broedseizoen heeft de werkgroep weidevogels een aantal graslandgebieden rond Haarlem geïnventariseerd op weidevogels. De reden voor deze inventarisatie was tweeledig. Allereerst worden meerdere graslandgebieden bedreigd door plannen voor woningbouw, recreatieve inrichting en aanleg van wegen. Daarnaast werden deze gebieden in 1982 geïnventariseerd door Provinciale Waterstaat (PWS) van Noord-Holland en door ze opnieuw te tellen konden we de ontwikkeling van het broedvogelbestand bekijken. Enkele van de gebieden of gedeelten ervan hebben reeds een andere bestemming gekregen. In de Velserbroek- en de Zuiderpolder worden momenteel huizen gebouwd. Door de Veerpolder werd een weg aangelegd, die de Waarderpolder op de A5 aansluit.

Fitis

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Tem van den Boomen, Hans Groot, Evert van Huijssteeden, Coen Looy, Jan Suurmond, Peter de Jong, … Dirk Tanger. (1988). Weidevogelgebieden Rond Haarlem. Broedvogeltellingen van 9 Graslandgebieden in 1982 en 1987. Fitis, 24(1), 2–17.